Kontakty

Obchodné meno: AUTOPRICE s.r.o.

IČO: 50384503, DIČ: 2120306683
IČ DPH: SK2120306683

Miesto podnikania:
Drietoma 350, 913 03 Drietoma

Prevadzka:
Drietoma 350, 913 03 Drietoma

Tel: 0905 490 008, mail: info@autoprice.sk
VUB Banka: SK 9302 0000 0000 3714891857
mapa

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov
a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk